Talks from conventions etc.


Railways in Japan (2019-07-14)

Railways in Japan (2019-08-31)

Usenet, BBSy, internet, a japońszczyzna (2019-04-27)

Japońskie magiczne migawki (2019-08-31)

Infomatyka kwantowa – jak to działa? (2019-09-14)

Arytmetyka modularna (2019-10-22)